Miejscowy plan - gazociąg Ciężkowo, Retkowo, Wrzosy

Miejscowy plan - gazociąg Ciężkowo, Retkowo, Wrzosy

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania: prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin.

Szubin, dnia 12.11.2019 r. PP.6721.1.2019   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o przystąpieniu do opracowania:   prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin.

Szubin, dnia 12.11.2019 r.   PP.6721.1.2019     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia:   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach [...]

metryczka