2019

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2002

2019

Kontrola Poczty Polskiej S.A. w zakresie rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Kontrola z 22 listopada 2019r. Notatka do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910700. [...]

Kontrola WFOŚiG w w zakresie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia.

Kontrola WFOŚiG w w zakresie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Kontrola w dniu 4 października 2019r.Protokół z kontroli do wglądu w Urzędzie [...]

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - kontrola kąpieliska Wąsosz.

Kontrola w dniu 31 lipca 2019r.Protokół do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910700. [...]

Kontrola WFOŚiG w w zakresie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Kontrola w dniu 6 marca 2019r.Protokół i wystąpienie pokontrolne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910700. [...]

metryczka