2018

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2002

2018

Kontrola ZUS w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Kontrola w dniach 19-21 września  2018r.Protokół  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910700. [...]

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prawa pracy.

Kontrola w dniach 18-19 kwietnia 2018r.Protokół i wystąpienie pokontrolne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910700. [...]

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej - Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy.

Kontrola w dniach 23 marca 2018r. do 18 maja 2018r.Protokół i wystąpienie pokontrolne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910700. [...]

metryczka