Raport o stanie Gminy Szubin za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Szubin

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

pobierz Raport o stanie gminy Szubin za 2020 r. (19167kB) pdf
pobierz zał. nr 1 (342kB) pdf
pobierz zał. nr 2 (119kB) pdf

Debata nad Raportem o stanie Gminy Szubin
  • Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców gminy Szubin.
Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Szubin odbędzie się 24 czerwca 2021 roku.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


W związku z tym zgłoszenia będą przyjmowane do 23 czerwca 2021 r. (środa), do godziny 15:30 w:
  • Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 12 na parterze w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12.
  • Biuro Rady Miejskiej w Szubinie, ul. Kcyńska 12, I piętro urzędu, biuro nr 34.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (31 maja 2021)
Opublikował: Izabela Mężykowska (1 czerwca 2021, 16:50:12)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (22 czerwca 2021, 17:44:36)
Zmieniono: dodano załączniki do raportu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 198