Raport o stanie Gminy Szubin za 2019 rok.


Raport o stanie Gminy Szubin

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Pobierz raport o stanie gminy Szubin za 2019 r. (8676kB) pdf

Debata nad Raportem o stanie Gminy Szubin
  • Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców gminy Szubin.
Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Szubin odbędzie się 25 czerwca 2020 roku.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
Pobierz wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy (411kB) pdf
Pobierz klauzulę informacyjną (351kB) pdf

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do 24 czerwca 2020 r. (środa), do godziny 15:30 w:
  • Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 12 na parterze w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12.
  • Biuro Rady Miejskiej w Szubinie, ul. Kcyńska 12, I piętro urzędu, biuro nr 34.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (1 czerwca 2020)
Opublikował: Michał Moniak (1 czerwca 2020, 15:23:56)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (17 czerwca 2020, 12:35:43)
Zmieniono: uzupełniono informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 766