Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy

Raport o stanie Gminy Szubin za 2021 rok

Raport o stanie Gminy Szubin Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i [...]

Raport o stanie Gminy Szubin za 2020 rok

Raport o stanie Gminy Szubin Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i [...]

Raport o stanie Gminy Szubin za 2019 rok.

Raport o stanie Gminy Szubin Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i [...]

metryczka