2019

2019

Komunikat o spisie uprawnionych

Informuję, że został sporządzony spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych z terenu gminy Szubin. Spis udostępniony jest do wglądu w Biurze Obsługi Klienta  w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12 w [...]

Wybory do izb rolniczych

Informujemy, ze Krajowa Rada Izb Rolniczych rozpisała wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28 lipca 2019r.W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do pracy w okręgowej komisji wyborczej – 5 osób z [...]

metryczka