2015

2015

Komunikat

Uprzejmie informuję, że został sporządzony spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych z terenu gminy Szubin. Spis udostępniany jest do wglądu w biurze nr 30 -  I piętro – Urząd Miejski w Szubinie ul. [...]

Wybory do izb rolniczych

Informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych rozpisała wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 31 maja 2015r. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do pracy w okręgowej komisji wyborczej – 5 osób z [...]

metryczka