OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin


PPiZD.6721.3.2019                                                                   Szubin, dnia 08.05.2019 r.
 
   
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia:
 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin
 
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nr VII/59/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (8 maja 2019)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (17 maja 2019, 13:04:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103