Miejscowy plan - terem między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie

Miejscowy plan - terem między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

             Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z podjętą [...]

metryczka