Informacja Burmistrza Szubina o modyfikacji wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z obiektami towarzyszącymi w Szubinie.


Szubin, dnia 08.05.2019 r.
PPiZD.670.1.2019
 
 
INFORMACJA
BURMISTRZA SZUBINA

 
 
Działając zgodnie z art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1496 ze zm.), informuję że w dniu 6 maja 2019 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Szubinie, modyfikacja wniosku z dnia 12 lutego 2019 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie działek nr 2438/13, 2438/14, 2438/5, części działki nr 2438/9 oraz części działki nr 2438/2 w obrębie Szubin, przy ulicach Dalekiej i Cegielnianej.
 
 Teren inwestycji objęty jest obecnie ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla północno – zachodniej części miasta Szubina, uchwalonego Uchwałą Nr XXX/236/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 roku.
 
Z wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, pokój nr 10, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie: www.bip.szubin.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne, Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy.
 
Uwagi do wniosku, można wnosić w terminie od 9 maja 2019 roku do 31 maja 2019 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r, poz. 123) na adres e-mail: um@szubin.pl. Wniosek z uwagami lub zastrzeżeniami do projektowanego zamierzenia inwestycyjnego powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy.
 
 
Burmistrz Szubina
 
Mariusz Piotrkowski

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (8 maja 2019)
Opublikował: Patrycja Grześko (9 maja 2019, 11:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230