OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

   
o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin
   
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nr IIi/13/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (11 stycznia 2019)
Opublikował: Patrycja Grześko (21 stycznia 2019, 15:15:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135