V sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

W czwartek 7 lutego 2019 r. o godzinie 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie, odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Szubinie.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną oraz złożenie ślubowania przez Panią Beatę Woźniak.
 3. Powołanie sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad.
 5. Przyjęcie wniosków radnych do protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 28 grudnia 2018 r. do 7 lutego 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin. pobierz projekt 1 (4235kB) pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok. pobierz projekt 2 (1758kB) pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok. pobierz projekt 3 (427kB) pdf
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. pobierz projekt 4 (313kB) pdf
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie oraz wyboru jej Przewodniczącego. pobierz projekt 5 (212kB) pdf
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Szubin do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. pobierz projekt 6 (233kB) pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. pobierz projekt 7 (393kB) pdf pobierz załącznik (2967kB) pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Szubin na lata 2019-2021. pobierz projekt 8 (3223kB) pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin, gm. Szubin. pobierz projekt 9 (506kB) pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Szubin, gm. Szubin. pobierz projekt 10 (774kB) pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. pobierz projekt 11 (404kB) pdf
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin. pobierz projekt 12 (8272kB) pdf
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok. pobierz projekt 13 cz 1 (4987kB) pdf pobierz projekt 13 cz 2 (5031kB) pdf pobierz projekt 13 cz 3 (2810kB) pdf
 21. Wolne głosy.
 22. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady (31 stycznia 2019)
Opublikował: Izabela Mężykowska (1 lutego 2019, 17:14:06)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (4 lutego 2019, 10:25:13)
Zmieniono: dodano projekty uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 375