III sesja Rady Miejskiej w Szubinie.

W czwartek 6 grudnia 2018 r. o godzinie 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Szubinie.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków radnych do protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 18 października 2018 r. do 5 grudnia 2018 r.
 7. pobierz projekt (109kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin.
 8. pobierz projekt (695kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin.
 9. pobierz projekt (1682kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom publicznym i wewnętrznym, położonym w miejscowości Grzeczna Panna, gm. Szubin.
 10. pobierz projekt (999kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Głęboczek, gm. Szubin.
 11. pobierz projekt (1021kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Stanisławka, gm. Szubin.
 12. pobierz projekt (1027kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wąsosz, gm. Szubin.
 13. pobierz projekt (1027kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicą Wybudowanie, a 700-lecia w Rynarzewie, gmina Szubin.
 14. pobierz projekt (217kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
 15. pobierz projekt (116kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2019 rok.
 16. pobierz projekt (232kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 17. pobierz projekt (223kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 18. pobierz projekt (864kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 19. pobierz projekt (2924kB) pdf Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.
 20. pobierz projekt cz 1 (4984kB) pdf pobierz projekt cz 2 (5079kB) pdf pobierz projekt cz 3 (450kB) pdf pobierz autopoprawkę (1744kB) pdf Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
 21. Wolne głosy.
 22. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie (29 listopada 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (30 listopada 2018, 15:15:12)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (6 grudnia 2018, 09:16:51)
Zmieniono: dodano plik pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271