OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nr XLIII/537/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w terminie do dnia 20 lipca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (12 czerwca 2018)
Opublikował: Patrycja Grześko (25 czerwca 2018, 11:59:24)

Ostatnia zmiana: Patrycja Grześko (26 czerwca 2018, 14:01:43)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 143