Miejscowy plan - rejon drogi gminnej Nr 091021C w Żurczynie

Miejscowy plan - rejon drogi gminnej Nr 091021C w Żurczynie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin     Na [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021 C we wsi Żurczyn, gmina Szubin Na podstawie [...]

metryczka