Komunalizacja - protokoły przejęcia mienia

Komunalizacja - protokoły przejęcia mienia

Protokół przejęcia mienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kornelin, działka nr: 104/7

KOMUNIKAT            Burmistrz Szubina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu [...]

Protokół przejęcia mienia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wolwark, działki nr: 138 i 320

KOMUNIKAT            Burmistrz Szubina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu [...]

Protokół przejęcia mienia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zalesie, działka nr: 150

KOMUNIKAT            Burmistrz Szubina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu [...]

Protokół przejęcia mienia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zalesie, działka nr: 246

KOMUNIKAT            Burmistrz Szubina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu [...]

Protokół przejęcia mienia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zalesie, działki nr: 159/3 i 201

KOMUNIKAT             Burmistrz Szubina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis [...]

Protokół przejęcia mienia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tur, działki nr: 282/3, 341, 198/4 i 348

KOMUNIKAT             Burmistrz Szubina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis [...]

Protokół przejęcia mienia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Żędowo gm. Szubin, działki nr 34/1 i 144/1

KOMUNIKAT       Burmistrz Szubina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu przejęcia mienia [...]

Protokół przejęcia mienia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tur, działka nr 336

KOMUNIKAT         Burmistrz Szubina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu przejęcia [...]

Protokół przejęcia mienia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tur, działka nr 330

KOMUNIKAT       Burmistrz Szubina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 12, na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu przejęcia mienia [...]

metryczka