OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo, gmina Szubin


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo, gmina Szubin
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nr XLII/530/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo, gmina Szubin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (16 maja 2018)
Opublikował: Patrycja Grześko (23 maja 2018, 14:50:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124