Ogłoszenie Burmistrza Szubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, Gmina Szubin


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin
   
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nr XLII/531/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (16 maja 2018)
Opublikował: Patrycja Grześko (23 maja 2018, 14:40:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116