Informacja za 2018 r.


Informacja zawiera:

  • Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za 2018 rok
  • Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2018 rok,
  • środkach na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2018 r.,
  • dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.,
  • dotacjach celowych na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2018 r.,
  • wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  • informacja o stanie majątku Gminy Szubin wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  • oświadczenie o gwarancjach i poręczeniach w 2018r.

metryczka


Wytworzył: Wioletta Martek (28 maja 2019)
Opublikował: Michał Moniak (28 maja 2019, 15:25:26)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 maja 2019, 08:08:25)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 302