Wykonanie budżetu - 2018

Wykonanie budżetu - 2018

Informacja za 2018 r.

Informacja zawiera: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za 2018 rok Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2018 rok, środkach na finansowanie wydatków z [...]

metryczka