Protokół Nr 48/18

Protokół nr 48/18
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 września 2018 r.

 
Dnia  25 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 31 w godz. od 12:00 do 14.27 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani telefonicznie i przez system sms przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
  1. Omówienie materiałów na sesję rady.
  2. Sprawy bieżące.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Łuczak (23 października 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (12 lutego 2019, 17:23:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225