Protokół Nr 45/18

Protokół nr 45/18
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 12 czerwca 2018 r.
 
Dnia  12 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 w sali nr 31 w godz. od 13:00 do 15.15 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o posiedzeniu zostali poinformowani telefonicznie i sms przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
  1. Analiza potrzeb remontowych i mieszkaniowych w zasobach gminy Szubin ( zakres i koszty remontów, zadłużenia czynszowe).
  2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Szubina z wykonania budżetu gminy Szubin za 2017 r.
  3. Omówienie materiałów sesyjnych. 
  4. Sprawy bieżące.
Protokolantem na posiedzeniu była pani Aleksandra Łuczak – pracownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Szubinie.pobierz zeskanowany protokół (5644kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Łuczak (10 lipca 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (14 sierpnia 2018, 17:39:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439