Protokół kontroli Nr 46/18

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 46/18
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
9 maja 2018 roku
 
W dniu 9 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie (biuro nr 34) przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę nr XXXIX/488/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2018 r., w godzinach od 14:00 do 18:00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak, w składzie:
 1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca KR;
 2. Barbara Nikodem – Wiceprzewodnicząca KR;
 3. Maciej Rejment – członek KR;
 4. Wioletta Borys-Stachowiak – członek KR;
 5. Anna Kijowska – członek KR
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek kontroli:
 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu,
 • analiza informacji o stanie mienia komunalnego,
 • zapoznanie się z opinią RIO w Bydgoszczy dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
 • analiza sprawozdania finansowego,
 • opracowanie i przegłosowanie uchwały w sprawie stanowiska KR o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok wraz z uzasadnieniem,
 • opracowanie i przegłosowanie uchwały KR w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2017 rok wraz z uzasadnieniem.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (15 maja 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (16 maja 2018, 13:17:27)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (11 października 2018, 10:24:40)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244