Protokół kontroli Nr 45/18

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 45/18
Zespołu Kontrolnego Rady Miejskiej w Szubinie
26 kwietnia 2018 roku
 
W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 (biuro nr 34), realizując uchwałę nr XXXIX/488/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:30 Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak, w następującym składzie:
  1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca ZK;
  2. Maciej Rejment – członek ZK;
  3. Anna Kijowska – członek ZK.
 
Lista obecności członków Zespołu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Upoważnienie dla Zespołu Kontrolnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Temat kontroli:
  1. Kontrola realizacji uchwały o utrzymaniu czystości w gminie Szubin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku oraz analiza przeprowadzonego przetargu na odbiór tych odpadów.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (2 maja 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (16 maja 2018, 13:13:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217