Protokół kontroli Nr 44/18

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 44/18
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
24 kwietnia 2018 roku
 
W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 (biuro nr 34), realizując uchwałę nr XXXIX/488/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w godzinach od 9:30 do 13:00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak, w składzie:
  1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca KR;
  2. Barbara Nikodem – Wiceprzewodnicząca KR;
  3. Maciej Rejment – członek KR;
  4. Wioletta Borys-Stachowiak – członek KR;
  5. Anna Kijowska – członek KR.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek kontroli:
Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (30 kwietnia 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (16 maja 2018, 13:08:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252