Protokół kontroli Nr 41/18

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 41/18
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
26 lutego 2018 roku
 
W dniu  26 lutego 2018 r. w siedzibie Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34, realizując uchwałę nr XXXIX/488/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w MGOPS, którego dyrektorem jest pani Renata Michalak w następującym składzie:
  1. Hanna Adamczewska- Przewodnicząca KR;
  2. Barbara Nikodem – Wiceprzewodnicząca KR;
  3. Maciej Rejment – członek komisji; 
  4. Anna Kijowska – członek komisji;
  5. Wioletta Borys-Stachowiak – członek komisji.
 
Listy obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zestawienie kosztów wypłacanych przez MGOPS w Szubinie zasiłków za 2017 rok załącznik nr 3 do protokołu.
 
Tematy kontroli:
  1. Kontrola funkcjonowania MGOPS w zakresie zasiłków udzielonych z budżetu gminy Szubin w 2017 roku.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (5 marca 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (16 maja 2018, 12:56:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 311