Protokół kontroli Nr 40/18

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 40/18
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
20 lutego 2018 roku

 
W dniu 20 lutego 2018 r. w sali nr 34 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę nr XXXIX/488/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w godzinach od 13:00 do 15:30 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak.

Kontrolę przeprowadził, na podstawie § 69 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XI/84/15 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin, Zespół Kontrolny powołany przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:
  1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego;
  2. Maciej Rejment – członek zespołu; 
  3. Wioletta Borys-Stachowiak – członek zespołu; 
  4. Anna Kijowska – członek zespołu.
Listy obecności członków zespołu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Upoważnienie dla Zespołu Kontrolnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Tematy kontroli:

  1. Kontrola poboru inkaso za opłatę targową w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Szubinie i zarządzenia Burmistrza Szubina za 2017 rok.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (27 lutego 2018)
Opublikował: Izabela Mężykowska (16 maja 2018, 12:49:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203