Protokół Nr 24/17

Protokół Nr 24/17
z posiedzenia Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2017 r.
 
Dnia 24 listopada 2017 roku w siedzibie Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 11 w godzinach od 12:00 do 13:00 odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.
 
Członkowie Komisji o posiedzeniu zostali poinformowani przez pracownika biura rady drogą elektroniczną.

Zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
  1. Zapoznanie się i wydanie opinii w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
  2. Omówienie materiałów sesyjnych. 
  3. Sprawy bieżące.


pobierz zeskanowany protokół (271kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (19 grudnia 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (14 września 2018, 13:34:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224