Protokół kontroli Nr 39/17

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 39/17
12 grudnia 2017 roku
 
W dniu 12 grudnia 2017 r. w sali nr 34 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę nr XXIX/353/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2017 r., w godzinach od 10:00 do 13:00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak.

Kontrolę przeprowadził, na podstawie § 69 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XI/84/15 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin, Zespół Kontrolny powołany przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:
  1. Hanna Adamczewska- Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego;
  2. Maciej Rejment – członek zespołu; 
  3. Anna Kijowska – członek zespołu.
Lista obecności członków zespołu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Upoważnienie dla Zespołu Kontrolnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Tematy kontroli:
  1. Kontrola realizacji inwestycji w zakresie zgodności z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu w 2017 roku.
  2. Opracowanie planu kontroli na 2018 rok.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (19 grudnia 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (25 stycznia 2018, 15:40:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244