Protokół kontroli Nr 38/17

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 38/17
13 października 2017 roku
 
W dniu 13 października  2017 r. w biurze nr 34 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, zgodnie z uchwałą nr XXXVI/424/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadzenia doraźnej kontroli, w godzinach od 8:30 do 10.30 odbyła się ww. kontrola. 

Kontrolę przeprowadził, na podstawie § 69 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XI/84/15 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin, Zespół Kontrolny powołany przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:
  1. Barbara Nikodem – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego;
  2. Maciej Rejment – członek zespołu; 
  3. Wioletta Borys-Stachowiak – członek zespołu; 
  4. Anna Kijowska – członek zespołu.
 
Listy obecności członków zespołu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Upoważnienie dla Zespołu Kontrolnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Temat kontroli:
  1. Skarga złożona przez pana Zbigniewa Cz. na działanie dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Barbara Nikodem (20 października 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (13 listopada 2017, 11:49:48)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (13 listopada 2017, 11:57:53)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 264