Protokół kontroli Nr 37/17

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 37/17
25 września 2017 roku
 
W dniu 25 września 2017 r. w sali nr 34 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę nr XXIX/353/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2017 r., w godzinach od 9:00 do 10:30 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak.

Kontrolę przeprowadził, na podstawie § 69 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XI/84/15 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin, Zespół Kontrolny powołany przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:
  1. Barbara Nikodem – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego;
  2. Maciej Rejment – członek zespołu; 
  3. Wioletta Borys-Stachowiak – członek zespołu; 
  4. Anna Kijowska – członek zespołu.
Listy obecności członków zespołu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Upoważnienie dla Zespołu Kontrolnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Tematy kontroli:
  1. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  2. Kontrola wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 r. przez samorządowe instytucje kultury.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Barbara Nikodem (2 października 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (13 listopada 2017, 11:46:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308