Protokół kontroli Nr 35/17

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 35/17
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
26 czerwca 2017 roku
 
W dniu 26 czerwca 2017 r. w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13, realizując uchwałę nr XVIII/207/16 Rady Miejskiej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie sposobów weryfikacji składanych deklaracji dotyczących odpadów komunalnych za 2016 rok, w godzinach od 10:00 do 15:30 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak, w składzie:
  1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca KR,
  2. Barbara Nikodem – Wiceprzewodnicząca KR,
  3. Maciej Rejment – członek KR,
  4. Wioletta Borys-Stachowiak – członek KR,
  5. Anna Kijowska – członek KR.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek kontroli:
  1. Kontrola sposobów weryfikacji składanych deklaracji w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (3 lipca 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (15 września 2017, 13:17:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258