Protokół kontroli Nr 36/17

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 36/17
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
6 września 2017 roku
 
W dniu 6 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę nr XVIII/207/16 Rady Miejskiej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2017 r., w godzinach od 10:00 do 15:00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak, w składzie:
  1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca KR,
  2. Barbara Nikodem – Wiceprzewodnicząca KR,
  3. Maciej Rejment – członek KR,
  4. Wioletta Borys-Stachowiak – członek KR.
  5. Anna Kijowska – członek KR.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek kontroli:
  1. Kontrola wydatków publicznych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2017 r. związanych z delegacjami, podróżami służbowymi i szkoleniami: Burmistrza Szubina, Zastępcy Burmistrza Szubina, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie i radnych Rady Miejskiej w Szubinie oraz usługami telekomunikacyjnymi.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (13 września 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (15 września 2017, 12:39:53)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (15 września 2017, 13:15:51)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 269