Protokół kontroli Nr 34/17

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 34/17
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
4 maja 2017 roku
 
W dniu 4 maja 2017 r. w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13, realizując uchwałę nr XVIII/207/16 Rady Miejskiej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2017 r., w godzinach od 11:00 do 15:30 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak, w składzie:
 1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca KR,
 2. Barbara Nikodem – Wiceprzewodnicząca KR,
 3. Maciej Rejment – członek KR,
 4. Wioletta Borys-Stachowiak – członek KR,
 5. Anna Kijowska – członek KR.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek kontroli:
 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 rok:
 • analiza sprawozdania z wykonania budżetu,
 • analiza informacji o stanie mienia komunalnego, 
 • zapoznanie się z opinią RIO w Bydgoszczy dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2016 rok, 
 • analiza sprawozdania finansowego,
 • opracowanie i przegłosowanie projektu opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok,
 • opracowanie i przegłosowanie projektu opinii wraz z uzasadnieniem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Szubina za 2016 rok.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (11 maja 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (15 września 2017, 12:31:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216