Protokół kontroli Nr 33/17

PROTOKÓŁ NR 33/17
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
w dniu 24 kwietnia 2017 roku
 
W dniu 24 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę nr XVIII/207/16 Rady Miejskiej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2016 r., w godzinach od 10:00 do 13:30 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak, w składzie:
  1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca KR,
  2. Barbara Nikodem – Wiceprzewodnicząca KR,
  3. Maciej Rejment – członek KR,
  4. Wioletta Borys-Stachowiak – członek KR,
  5. Anna Kijowska – członek KR.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek kontroli:
  1. Otwarcie i ustalenie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu nr 32/17 z przeprowadzonej kontroli.
  3. Kontrola wydatkowania środków finansowych przez oświatowe jednostki organizacyjne gminy (szkoły, przedszkola) i realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w 2016 roku.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (2 maja 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (15 września 2017, 12:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207