Protokół kontroli Nr 32/17

PROTOKÓŁ NR 32/17
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
w dniu 20 kwietnia 2017 roku
 
W dniu 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34, realizując uchwałę nr XVIII/207/16 Rady Miejskiej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2016 r., w godzinach od 10:30 do 14:00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie, którego dyrektorem jest pani Renata Michalak, w składzie:
  1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca KR
  2. Barbara Nikodem – Wiceprzewodnicząca KR 
  3. Maciej Rejment – członek KR 
  4. Wioletta Borys-Stachowiak – członek KR 
  5. Anna Kijowska – członek KR
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek kontroli:
  1. Otwarcie i ustalenie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołów nr 31/17 i 32/17 z przeprowadzonej kontroli.
  3. Kontrola wybranych elementów planu finansowego MGOPS za 2016 rok.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (27 kwietnia 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (15 września 2017, 12:17:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230