Protokół kontroli Nr 31/17


PROTOKÓŁ NR 31/17
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
w dniu 13 kwietnia 2017 roku
 
W dniu 13 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę nr XVIII/207/16 Rady Miejskiej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2016 r., w godzinach od 11:30 do 15:00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak, w składzie:
  1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca KR
  2. Barbara Nikodem – Wiceprzewodnicząca KR
  3. Maciej Rejment – członek KR
  4. Wioletta Borys-Stachowiak – członek KR
  5. Anna Kijowska – członek KR.
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek kontroli:
  1. Otwarcie i ustalenie porządku posiedzenia.
  2. Kontrola realizacji dochodów gminy w zakresie wymiaru i poboru podatków oraz stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń terminów płatności z tytułu podatkowych zobowiązań podmiotów wobec Gminy Szubin przez Burmistrz Szubina za 2016 rok.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (20 kwietnia 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (15 września 2017, 11:53:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207