Protokół kontroli Nr 30/17

Protokół nr 30/17
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
w dniu 13 kwietnia 2017 roku
 
W dniu 13 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę nr XVIII/207/16 Rady Miejskiej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2016 r., w godzinach od 9:30 do 11:30 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak, w składzie:
 1. Hanna Adamczewska – Przewodnicząca KR
 2. Barbara Nikodem – Wiceprzewodnicząca KR
 3. Maciej Rejment – członek KR
 4. Wioletta Borys-Stachowiak – członek KR
 5. Anna Kijowska – członek KR. 
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek kontroli:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu nr 29/17 z przeprowadzonej kontroli.
 3. Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM wzięli udział:
 1. Krystyna Sichel – Zastępca Burmistrza Szubina – Pełnomocnik Burmistrza Szubina ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Anna Wiśniewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 3. Wojciech Pacewicz – radca prawny Urzędu Miejskiego w Szubinie.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (20 kwietnia 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (15 września 2017, 11:09:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240