Protokół kontroli Nr 29/17

Protokół kontroli nr 29/17

W dniach 17, 20 i 21 lutego 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Artur Michalak.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Kontrola odbyła się w dniu 17.02.2017 r. w godzinach od 9:00 do 13:30, w dniu 20.02.2017 r. w godzinach 12:30 do 15:30 oraz w dniu 21.02.2017 r. w godzinach od 10:00 do 17:30 w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji,
  2. Barbara Nikodem – wiceprzewodnicząca komisji, 
  3. Maciej Rejment – członek komisji, 
  4. Anna Kijowska – członek komisji (od 4 lutego 2016 r.),
  5. Wioletta Borys-Stachowiak – członek komisji (od 4 lutego 2016 r.).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Tematem kontroli było:
  1. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  2. Kontrola sposobu załatwiania interpelacji radnych w roku 2016.
  3. Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie oraz interpelacji i wniosków radnych za 2016 rok.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (28 lutego 2017)
Opublikował: Izabela Mężykowska (7 kwietnia 2017, 12:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214