Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka – 4000 złJednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka - "za życiem"

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W/w ustawa wprowadziła jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Świadczenie to przysługuje:

- matce lub ojcu dziecka,

- opiekunowi prawnemu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka.


Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek w/w osób.


Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka


Świadczenie przysługuje w  kwocie 4 000 zł, bez względu na dochód.


Podstawowe warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać świadczenie:

- świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

- kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (warunek niezbędny, kiedy o świadczenie ubiega się matka lub ojciec dziecka). Pozostawanie pod opiekę medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.


UWAGA!
Stan zdrowia dziecka stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kamińska (29 grudnia 2016)
Opublikował: Joanna Kamińska (20 lutego 2017, 13:35:10)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Domagalska (4 lutego 2019, 14:34:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2181