2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 43 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.37.2017)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 11.12.2017 r.

        
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 11.12.2017 r. decyzji nr 43, znak: RZP.6733.37.2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działki nr 347/9 w miejscowości Rynarzewo.
     Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (11 grudnia 2017)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (12 grudnia 2017, 07:55:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199