2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 42 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.36.2017)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.12.2017 r.
        
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 06.12.2017 r. decyzji nr 42, znak: RZP.6733.36.2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na terenie działek nr 138/3, 138/7, 138/6 w miejscowości Zamość.

        Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (6 grudnia 2017)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (7 grudnia 2017, 11:01:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 181