2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 40 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.34.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 28.11.2017 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 28.11.2017 r. decyzji nr 40, znak: RZP.6733.34.2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na terenie działek nr 359/4, 195/1, 265/4, 682/13 w miejscowości Tur.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (28 listopada 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 listopada 2017, 09:34:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182