2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.37.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
21.11.2017 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działki nr 347/9 w miejscowości Rynarzewo przez:
 
1.Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - postanowienie znak: WU.OZ.DB.ZAR.5151.8.21.2017.TZ z dnia 07.11.2017 r., (wpływ 13.11.2017 r.).
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (21 listopada 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (21 listopada 2017, 10:31:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265