2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 38 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.32.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 08.11.2017 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 08.11.2017 r. decyzji nr 38, znak: RZP.6733.32.2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie linii napowietrznej NN 0,4kV na linię kablową w celu usunięcia kolizji z planowaną zabudową na terenie działek nr 78/1, 79/6, 79/7, 79/8, 79/11, 79/12, 80, 81, 82, 95 w miejscowości Zamość.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (8 listopada 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (10 listopada 2017, 09:15:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339