2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.33.2016)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
27.10.2017 r.
         
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na terenie działek nr 328/23, 362, 108, 105, 109/13, 109/14 w miejscowości Smolniki przez:
 
1.      Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – postanowienie znak: TEK 7323/BTN/1087/2017 z dnia 11.10.2017 r., (wpływ 16.10.2017 r.),
2.      Starostę Nakielskiego - postanowienie znak: WWA.670.2.12.2017.KS z dnia 18.10.2017 r., (wpływ 20.10.2017 r.),
3.      Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego – postanowienie znak: WIR.II.745.2.187.2017.BG z dnia 24.10.2017 r., (wpływ 26.10.2017 r.),
 
       Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
    Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (27 października 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (27 października 2017, 11:41:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199