2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 36 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.28.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.09.2017 r.
 
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.09.2017 r. decyzji nr 36, znak: RZP.6733.28.2017 w sprawie ustalenia w drodze decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na  pracach budowlanych oraz konserwatorskich przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie na terenie działek nr 1150/6 i 1150/7 w miejscowości Szubin.
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 września 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (27 września 2017, 13:02:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221