2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.32.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.09.2017 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pani Bożeny Paczkowskiej, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Majda reprezentujący firmę ProEM Piotr Majda z siedzibą w  Zamościu przy ul. Bydgoskiej 45b, 89-200 Szubin z dnia 11.09.2017 r.  w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie linii napowietrznej NN 0,4kV na linię kablową w celu usunięcia kolizji z planowaną zabudową na terenie działek nr 78/1, 79/6, 79/7, 79/8, 79/11, 79/12, 80, 81, 82, 95 w miejscowości Zamość.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (13 września 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (14 września 2017, 13:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237