2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 32 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.18.2017)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 11.09.2017 r.
                   
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 11.09.2017 r. decyzji nr 32, znak: RZP.6733.18.2017 odmawiającej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 134/6 w miejscowości Samoklęski Duże.  
 
Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (11 września 2017)
Opublikował: Joanna Matuszak (12 września 2017, 16:20:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219